lørdag 2. juli 2016

Stranden

På vandring langs stranden - i fjære sjø
dukker det ene kunstverket etter det andre opp.-